Claes Pettersson Maskin AB är ett delägt dotterbolag till Claes Pettersson Åkeri AB.
Besök Claes Pettersson Åkeri AB: https://www.clpa.se